GMB Advocats SCP és un despatx jurídic especialitzat en les àrees del Dret civil, mercantil i penal, nascut l´any 2010 fruit de l'associació dels advocats Xavier Garcia Mora i Vicenç Bayarri Pla.

La forma jurídica del despatx és una Societat Civil Professional, amb CIF núm J65333312, integrada pels dos socis fundadors i amb domicili al c/ Jaume Balmes, 2, 1er, de Pineda de Mar.

Per la nostra ubicació a Pineda de Mar i per la trajectòria professional dels advocats que integrem el despatx, la major part dels assumptes en els que intervenim es reparteixen entre els Jutjats dels partits judicials d´Arenys de Mar i de Blanes, tot i que també treballem habitualment en Jutjats més allunyats de la nostra demarcació com són els Jutjats de Mataró, Granollers, Barcelona, Santa Coloma de Farners o Girona.