Xavier Garcia Mora

Advocat
 • Llicenciat en Dret per la Universitat de Girona l’any 2000.
 • Certificat d’aptitud professional obtingut a l’Escola de Pràctiques Jurídiques de l’l·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró (2000-2002).
 • Col·legiat a l’il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de l’any 2001 (número de col·legiat 27.651).
 • Màster en Dret Immobiliari per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (Anys 2004-2005).
 • Assistència contínua a cursos d’especialització en diferents matèries relatives a dret processal, responsabilitat civil, dret de família, dret arbitral...

 • 2002 Advocat al despatx professional de l’advocat Sr. Jaume Rovira Rojas a Mataró.
 • 2003 - 2005 Advocat al despatx professional de l’advocat Sr. Iván Lucas Vélez.
 • 2005 - 2010 Advocat exercent per compte propi amb despatx obert a la localitat de Canet de Mar.
 • 2010 Constitució del despatx GMB Advocats, SCP.

Vicenç Bayarri Pla

Advocat
 • Llicenciat en Dret per la Universitat de Girona l’any 2000.
 • Certificat d’aptitud professional obtingut a l’Escola de Pràctiques Jurídiques de l’l·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró (2000-2002).
 • Col·legiat a l’il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de l’any 2001 (número de col·legiat 27.647).
 • Màster en Dret Immobiliari per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (Anys 2004-2005).
 • Màster en Dret dels Negocis per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (Anys 2009-2010).
 • Assistència contínua a cursos d’especialització en diferents matèries relatives a dret societari, responsabilitat civil, dret immobiliari i de la construcció...

 • 1999 - 2002 Copista i, posteriorment, oficial a la notaria de Malgrat de Mar, amb la notària Sra. María del Carmen García Ortiz.
 • 2002 - 2010 Advocat al Bufet Advocats Blanes, SLP.
 • 2010 Constitució de GMB Advocats, SCP.