Indemnitzacions per accidents de circulació

  • 05/07/2016
  • Xavier Garcia Mora
Dret Penal

Amb la reforma del Codi Penal operada per la Llei Orgànica 1/2015 i que va entrar en vigor l´1 de juliol de 2015, el procés per reclamar una indemnització per les lesions derivades d´accidents de circulació ha...

Tags: dret penal, enjudiciament criminal

Aspectes de Reforma de la Llei d'Enjudiciament Criminal

  • 01/05/2016
  • Xavier Garcia Mora
Dret Penal

Al marge de canvis dedicats a la galeria com el de reduir la instrucció de les causes penals a 6 mesos sense ampliar els mitjans de que disposa l'Administració de Justícia per fer que això sigui possible, la recent ref...

Tags: dret penal, enjudiciament criminal