Herència – La successió d’una persona difunta

  • 01/05/2016
  • Vinceç Bayarri Pla
Dret Civil

Quan una persona mor s’obre la successió en mèrits de la qual es transmeten els béns, drets i obligacions del difunt o causant a altres persones, que són els successors per causa de mort. La successió pot s...

Tags: dret civil, succesió