Indemnitzacions per accidents de circulació

  • 05/07/2016
  • Xavier Garcia Mora
Dret Penal

Amb la reforma del Codi Penal operada per la Llei Orgànica 1/2015 i que va entrar en vigor l´1 de juliol de 2015, el procés per reclamar una indemnització per les lesions derivades d´accidents de circulació ha...

Tags: dret penal, enjudiciament criminal

Herència – La successió d’una persona difunta

  • 01/05/2016
  • Vinceç Bayarri Pla
Dret Civil

Quan una persona mor s’obre la successió en mèrits de la qual es transmeten els béns, drets i obligacions del difunt o causant a altres persones, que són els successors per causa de mort. La successió pot s...

Tags: dret civil, succesió

Aspectes de Reforma de la Llei d'Enjudiciament Criminal

  • 01/05/2016
  • Xavier Garcia Mora
Dret Penal

Al marge de canvis dedicats a la galeria com el de reduir la instrucció de les causes penals a 6 mesos sense ampliar els mitjans de que disposa l'Administració de Justícia per fer que això sigui possible, la recent ref...

Tags: dret penal, enjudiciament criminal